От 1992 година Библиотеката в Разград носи името на видния българин – професор Боян Пенев, съобщават от културната институция. Роден в град Шумен на 27 април 1882 г. Баща му – Пеньо Николов е майстор-медникар, чиято частна работилница фалира и през 1888 г. семейството се преселва да живее в град Разград.
С този град е свързано израстването и формирането на Боян Пенев като личност. Той прави неотразимо впечатление на съучениците си в Разградската гимназия. По спомени на негови съвременници основава ученически оркестър, в който свири на цигулка и дирижира мъжки певчески хор, смятан за предшественик на днешния смесен хор “Железни струни”. Боян Пенев чете книги на български, руски, френски и немски писатели-класици в оригинал. Едни от първите написани спомени в дневника на бъдещия голям български литературен историк и критик носят дата “18 и 19 юли 1902 г., Разград”.

Боян Пенев е един от най-изтъкнатите български литературни историци и критици от първите десетилетия на XX век. Многобройните му приноси са в областта на литературната история и на литературната критика върху българската литература от Възраждането до съвременните му писатели.

Срещата на Боян Пенев с добруджанката Дора Габе е повратен момент в живота му: през 1908 г. тя става негова законна съпруга. Жизненият и творчески път на Боян Пенев завършва на 25 юни 1927 г. в град София. Регионална библиотека Разград носи с чест и гордост името на своя патрон. С дейността си тя се стреми да бъде достоен продължител на неговото просветителско дело и завещани идеали.

За четвърта поредна година община Разград и Регионалната библиотека организират младежки литературен конкурс на името на проф. Боян Пенев. Творбите в двете категории – поезия и кратък разказ се изпращат до 5 май на един от имейлите kultura@razgrad.bg,  dimitarrazgrad@abv.bg или на хартиен носител на адреса на общината гр. Разград, ул. „Бели Лом“ №28.  В писмото си всеки участник трябва да напише своите три имена, възраст, адрес и телефон за връзка.

В първия раздел участниците могат да представят до три непубликувани стихотворения без тематично ограничение. По избор е и темата за кратък разказ, като ограничението там е до една творба.

Творбите ще бъдат оценени от тричленно жури, а резултатите ще се обявят в навечерието на 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. За отличилите се в двата раздела са осигурени парични награди.

Пълният регламент на конкурса може да се види на сайтовете на общината и библиотеката.