Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен откри първото работно заседание на Експертната комисия за избор на система за мониторинг на атмосферния въздух в Разград, съобщиха от пресцентъра на областна управа. В него участваха представители на три от големите фирми в региона: „Амилум България“, „Биовет-клон Разград“ и „Пилко“, на РИОСВ-Русе, Областна администрация, община Разград и Общински съвет-Разград.
Г-н Хюсмен отново изказа благодарност към бизнеса, който пое ангажименти заедно с държавата да направи първите реални стъпки за решаването на проблема на жителите на областния град. „Позитивен сигнал към обществеността е дейността на тази комисия, по този начин големите фирми, местната и държавна власт показват воля и решителност за преодоляване на екологичен проблем, от който страдат жителите на Разград“ – заяви Областният управител.
По време на дискусията главният експерт в Областна администрация Светлин Симеонов представи три варианта за система за мониторинг – с газови сензори, поставени на няколко места в града, и централа, която обобщава показанията, системата е на стойност 12 500 лева; мобилна централа за 250 000 лева и мобилен дрегер за замерване на различни показатели. Експертите от фирмите и екоинспекцията коментираха, че съществуват и други възможности, с които да се постигне по-голяма ефективност, затова комисията взе решение да се изработи техническо задание, въз основа на което да се поискат още оферти за варианти за системи за мониторинг. В заданието трябва да се определи каква е целта на дейността на системата, какви ще са параметрите, на колко места се поставя, как ще се обслужва и поддържа, кои показатели ще се наблюдават, как ще се пренасят данните и как ще се извършва техният анализ.
Техническото задание трябва да бъде изработено до следващото заседание на комисията.