Работна среща за учредяване на Координационно звено на областно равнище във връзка с изпълнение на Решение №373 на Министерски съвет за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна възраст ще се проведе в Областна администрация-Разград днес, съобщиха от пресслужбата на губернатора.

На срещата са поканени ръководителите на: Регионалното управление на образованието-Разград, ОДМВР-Разград, РД “Социално подпомагане“-Разград, РЗИ-Разград, ТЗ “ГРАО“, трите бюра по труда в Област Разград, общинските кметове или ресорните им заместници, както и представители на осем неправителствени организации от региона.
Според решението на Министерски съвет за всяко населено място с училище трябва да се създават екипи за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителната предучилищна и училищна възраст, те се наричат „екипи за обхват“. В срок до 31 юли се определят районите на компетентност на всеки екип, до 15 август представителите на ангажираните институции изпращат до РУО своите предложения за участници в екипите, а до 18 август началниците на РУО определят със свои заповеди ръководителите и състава на екипите. Дейността на екипите е свързана с идентифициране на децата, които не са обхванати в образователната система и предприемане на мерки за обхващането им.
Според решението на Министерски съвет Областните управители осъществяват контрол за изпълнението на Механизма на областно ниво и при искане на Началника на РУО оказват съдействие, като осъществяват координация между институциите.
Работната среща е насрочена за 14,00 ч. днес в зала 712 на Областна администрация-Разград.