Днес бе открита строителна площадка и определена строителна линия за възстановяване на уличното осветление на изхода на Разград към Кубрат – по ул. „Княз Борис“ от кръстовището с ул. „Добруджа“ до ел.подстанция „Разград“.

Това се случва след провеждане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране, извършване на строително – монтажни работи и упражняване на авторски надзор, на обект „Възстановяване на улично осветление /УО/ по ул. „Княз Борис“ от кръстовището с ул. „Добруджа“ до ел. подстанция „Разград“. След приключване на поръчката бе подписан договор с „Електроинвест“ЕООД, който е предложил оферта за реализацията на инициативата в размер на 48 500 лв.

Срокът за извършване на строително-ремонтните работи е 45 дни от датата на подписване на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия.

Проектът предвижда ремонтиране на съществуващата стълбовна част, както и добавяне на 6 нови стълба, след което общият им брой ще стане 51. На тях ще се монтират общо 102 осветителни тела с висока енергийна ефективност, като се спазят всички нормативни изисквания за осветеност.

Не се предвижда затваряне на движението в посока изхода от Разград към Кубрат по време на строително-ремонтните работи, но се призовават водачите на МПС да бъдат внимателни при преминаване край участъците, в които се извършват строително-ремонтни работи.

Припомняме, че от началото на годината това е втора инициатива на ръководството на Община Разград за подобряване осветеността на входно-изходните пътни артерии на града. Предходният проект бе за изграждане на нови стълбове и осветителни тела в посока Търговище. Етапът на реализация на този проект е подготовка за въвеждане в експлоатация.           

С изграждането на улично осветление в двата основни подхода на Разград ще се подобри безопасността при движение на превозни средства и пешеходци в тези райони.