Изпълнителният директор на „Надежда и домове за деца“ клон България Георги Симеонов и Елена Петкова – национален експерт по детски политики към „Hope and Homes for Children – клон България”, направиха дарение на новоразкрития Дневен център за деца с увреждания в Разград, съобщиха от пресцентъра на местната управа.

Те връчиха на кмета на Общината д-р Валентин Василев ключове от моторно превозно средство – Опел „Зафира“, 7-местен, с надпис и герба на Общината за нуждите на услугата.

С него ще се превозват деца, а мобилни екипи ще могат да посещават по домовете потребителите. Освен автомобила на Дневния център бяха дарени още специализирано оборудване от 30 артикула и пособия за директна работа с деца, рехабилитационни уреди и материали на стойност 20 456 лв.

Новата социална услуга се помещава на първия етаж от сградата на закрития Дом за медико-социални грижи за деца в ж.к.“Орел“ в гр.Разград. Разполага с две занимални и две спални помещения. В центъра има модерно оборудвана зала за рехабилитация, уреди за психорелаксация и сензорна стимулация. Има логопедичен кабинет и зала за игри с т.нар. „сух басейн“. Разполага с тераси и двор за игри на открито.

В Дневния център могат да бъдат настанени деца с увреждания от 0 до 18 год. Те трябва да имат уточнена диагноза и актуално решение на ТЕЛК/РЕЛКК и направление на Директора на Дирекция ”Социално подпомагане” след представяне на необходимите документи от родителите или близките.

Родителите на децата, които желаят да ползват социалните услуги, подават писмена молба до Директора на дирекция „Социално подпомагане”, социалните работници от Отдел „Закрила на детето“ извършват социална оценка на потребностите на децата. Чрез екипната оценка на нуждите и потребностите на всяко дете, се разработва индивидуална програма за обучение, съобразено с интересите и възможностите на детето.
Всички услуги, които се предлагат са напълно безплатни до навършване на 18-годишна възраст на децата.