Дневен център за възрастни хора с увреждания /ДЦВХУ/ „Подай ръка“ отпразнува своя пореден рожден ден. Да споделят празника бяха: Петър Василев-Областен управител на Област Разград, Хасан Хасанов-заместник кмет на Община Разград, Нели Добрева-секретар на Община Разград, Росица Бончева-началник отдел „Социални дейности“, Кина Дякова и Румян Занев-комисия по социална политика към Общински съвет град РазградСевдалина Стоянова-главен експерт дирекция Международно сътрудничество програми и европейска интеграция към АСП, Мирослава Цонева-началник отдел „Хора с увреждания“ към Дирекция Социално подпомагане, наши партньори и благодетели – Силвия Вълева – председател на СНЦ „Одисея“ към фондация „Света Филомена Верейн“ Германия, Недю Минков-електрипрезидент на Ротари клуб град Разград, Галя Ралева и Петя Аврамова-Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ Разград, Иванка Петкова-председател на Клуб на инвалида град Разград, близки, роднини, приятели.
В празничната програма участие взеха потребители от ДЦВХУ „Подай ръка“, деца от ЦНСТ за деца и младежи, потребители от Дом за възрастни хора с деменция, както и деца от танцова формация „Фея данс“ Разград с ръководители Десислава Мазнева и Октай Ахмед гр. Шумен. Всички те подобриха настроението на присъстващите с песни, танци, скечове. И като на рожден ден имаше и подаръци: от Областен управител и областна администрация-поздравителен адрес и стан за тъкане, от отдел „Социални дейности“ и всички социални услуги на територията на Община Разград-електрическа шевна машина, от Ротари клуб град Разград-компютърна конфигурация, от Регионална библиотека-художествена литература.