Досегашният заместник-директор на ОДМВР-Разград Диян Минков поема ръководството на полицията в Разград. С министерска заповед е прекратено временното му преназначаване на длъжност „заместник директор”, считано от 4 юни 2021 г. С последваща заповед МЗ 8121К-6689 е назначен за ВПД Директор III степен на ОДМВР.

Старши комисар Минков е роден през 1977 г. Висшето си образование е завършил в РУ „Ангел Кънчев” през 2000 г. Постъпва в системата на МВР през 2004 г. като разузнавач в „Икономическа полиция“. През 2013 г. става ВНД началник група „Престъпления против народното стопанство“ в Икономическа полиция, а от 2014 година е титуляр на длъжността. От 2015 до 2021 година е началник група „Противодействие на престъпления в непроизводствената сфера“ в сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОДМВР-Разград. Със заповед на Министъра на вътрешните работи Рег.№ 8121К-5110/16.03.2021 г. бе временно преназначен на ръководна длъжност „Заместник директор“ в ОДМВР-Разград.