Заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова ще участва в среща-дискусия в областта на демографските и социални проблеми, която ще се проведе в Разград на 17 май, съобщиха от пресцентъра на областна управа.
Организатори на събитието са Областна администрация-Разград и Министерството на труда и социалната политика.
Събитието е част от инициираната от МТСП поредица от работни срещи-дискусии в региони в страната, чиято цел е да се обсъдят най-подходящите форми на взаимодействие и партньорство в социалната сфера, да се чуят проблемите на място, както и да се генерират конкретни идеи за повишаване жизненото равнище на населението, за мерки за насърчаване на социалното предприемачество и за преодоляване на демографската криза. Предложенията, инициативите и препоръките от срещата ще залегнат в разработваната от МТСП „Регионална демографска стратегия”, чиято цел е в най-близко бъдеще (2020 г.) да се получат видими резултати по отношение на преодоляване на неблагоприятните демографски тенденции в страната.
Участие в събитието ще вземат д-р Султанка Петрова – Зам. министър на труда и социалната политика, доц. д-р Георги Бърдаров – Заместник-декан по учебните въпроси на Геолого-географския факултет на Софийския университет и съветник по демографските въпроси в МТСП, д-р Теменужка Златанова и д-р Теодора Тодорова от МТСП.
За участие в срещата-дискусия са поканени редица заинтересовани страни: представители на местната власт, териториални структури на централната изпълнителна власт, работодателски и синдикални организации и неправителствения сектор от област Разград. Целта е да се осигури възможност да бъдат споделени виждания и идеи, за да се откроят силните и слабите страни и да се конкретизират насоките за действие от страна на МТСП за повишаване на жизненото равнище на хората в област Разград.
Срещата започва в 15,00 ч. в четвъртък, 17 май, в зала 712 на Областна администрация-Разград.