Заместник областният управител на област Разград Евгени Драганов откри и ръководи заседанието на Областния съвет по условия на труд, съобщиха от пресцентъра на областна администрация.

На заседанието бяха представени два доклада за дейност на държавни институции през първите три месеца на годината.

Според отчета на Дирекция „Инспекция по труда”-Разград през първите три месеца от 2019 г. са извършени 159 проверки по спазване на трудовото законодателство в 150 предприятия. Трудовите инспектори са работили по 25 сигнала за нарушение на трудовото законодателство. Констатираните нарушения са 818, за които са издадени 799 задължителни предписания. Извършени са и две проверки във връзка с разследване на злополуки, станали по време на работа, едната е довела до смърт на едно лице. След намесата на трудовата инспекция са сключени 8 трудови договора. Констатирани са 57 нарушения по заплащане на труда на работниците и 4 неизпълнени предписания по заплащане на труда. По инициатива на инспекцията е подадена писмена молба за откриване на производство по несъстоятелност срещу две предприятия, работодателите в които са забавили за повече от 2 месеца изплащането на трудовите възнаграждения за повече от два месеца на повече от две трети  от работниците си.

Отчетът на Териториалното подразделение на НОИ сочи, че през първите три месеца от годината са подадени декларации за 3 трудови злополуки, два от инцидентите са признати за трудови злополуки, третата е в процес на разследване. Деклариран е инцидент, завършил със смърт вследствие на нетравматично увреждане – служителка, въвеждаща данни в информационна система на търговска фирма, е получила инфаркт. Отчита се спад на трудовите злополуки, през първите три месеца на 2018 г. са били 10, а година по-рано по същото време – 8.