15 000 лева отпуска дирекция „Вероизповедания“ на Министерски съвет за църквата в Побит камък за строително-ремонтни дейности на храм „Св. Архангел Михаил“, съобщиха от пресцентъра на община Разград.

Това става, след като с писмо бяха поискани целеви средства от държавната субсидия, с които да се ремонтира сградата на храма, на който досега са извършвани частични ремонти, но в настоящия момент е задължително извършването на неотложни дейности.

Със средствата ще се ремонтира покривът на храма, ще се изработят 2 комина и ще се ремонтира покривът на камбанарията.