Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” – Разград през 2018 г. работи целенасочено и успешно за създаване и стимулиране навици за четене и любов към книгата от най-ранна възраст, за подпомогане личностното творческо развитие, саморазвитие и учене през целия живот и не на последно място за съхраняване на националната и културна идентичност и многообразие, коментира директорът на културната институция Женета Александрова. В конкретика, постиженията по основните статистически показатели за изтеклата година показват направената равносметка: Библиотечен фонд 240 840 регистрационни единици; набавени – 3000 тома, от които 2686 книги; електронни и други носители на информация – 80 бр. И 234 периодични издания по абонамент. Регистрираните нови читатели наброяват 2333, в това число до 14-годишна възраст – 1061. 43867 са посещенията от страна на потребителите; за ползване на безплатен интернет – 6694. Заетите библиотечни документи са 76538, от които 58985 книги, 17198 периодични издания и 355 други носители.

През изминалата година Библиотеката в Разград организира и проведе публични културно-информационни и образователни инициативи, посветени на Деня на Разград; Уроци по история; Уроци по български фолклор; „Походът на книгите. Маратон на четенето”; Национална библиотечна седмица „Достойно бъдеще за нашите библиотеки”; Национален литературен конкурс „Поетични хоризонти на българката” – съвместно с Община Разград и Съюза на българските писатели.

Регионалната библиотека е любимо място за инициирането на литературни петъци, творчески поетично-музикални вечери, срещи-разговори, прожекции, премиери на нови книги, както и срещи с автограф.

Присъствието на художествени общи, пътуващи и тематични книго- и фото- документални изложби от фондовете на Унгарски културен институт; НБ Пловдив; НБКМ; РБ Шумен, Добрич и др.

Продължаващите инициативи Тийн зона в Библиотеката с Клуб „Наблюдател” и Клуб „Умения на ХХІ век”; Нощ на книгите за Хари Потър; Цифрова седмица; Читателска надпревара „Една година приключения”; Мобилна детска библиотека с учебни заведения и детски градини в града и общината; радиопредавания; Мобилна библиотека „Трета възраст”, месечната поредица „Любов – най-нужната илюзия…” и др.

Регионалната библиотека в Разград се утвърди и като обучителен център: проведоха се обучения на читалищни библиотекари за придобиване на ОКС и Държавен изпит; осъществяване на регионални дейности по Договор с Министерството на културата (МК); Тренингово обучение по медийна грамотност и разработването на проекти; както и усвояване тънкостите на презентирането.

Културната институция участва в програмите: „Развитие на капацитета на регионалните библиотеки” – повишаване квалификацията на библиотечните специалисти по Програма „ЕРАЗЪМ”, към Фондация „Глобални библиотеки – България”.

По програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” бе получено финансиране от МК в размер на 8200 лв. Закупени са 586 тома, 499 заглавия от 90 издателства: художествена литература от български и чуждестранни автори, в т.ч. детска литература; нови издания на български автори през последните години и отраслови издания. При подбора им сме се ръководили главно от необходимостта да обновим и попълним библиотечните колекции, да удовлетворим потребителските търсения и да привлечем нови читатели, коментира Александрова.

Регионалната библиотека продължава своята работа  по действащи проекти: „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”; „Устойчиви услуги чрез обществените библиотеки”; Международен проект „Чети под слънцето, твори в библиотеката”; „Библиотеката – обединителен център за НПО сектора и общността”; „Мобилна библиотека: Мисия чета и разбирам” и др.

Директорът на културната институция в Разград е убеден, че обществото ни има потребност от предлаганите услуги в Библиотеката, която следва съвременните изисквания, поставени като приоритетни цели и през настоящата година.