Насроченото за днес четене на заповеди за повишаване и награждаване на служители от МВР започна с изненада в Кубрат, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР Разград.

Секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Надие Карагьозова връчи грамота “Добър партньор” на старши комисар Ивайло Йовчев. Тя благодари за отзивчивостта към инициативите, подготвяни от комисията през годините и за готовността на полицията да подкрепя изявите на децата, включени в учредения от нея клуб “Емпатия”. Със свои стихотворения малчуганите поздравиха ръководството и служителите на РУ-Кубрат за професионалния празник на МВР – 5 юли.

Тази година е юбилейна – десета за МКБППМН – Кубрат и минава под мотото “Благодарствена кампания”. Грамотата, получена от старши комисар Йовчев е първата, която се връчва. Освен с нея, той бе изненадан и с ръчно рисувана керамична чиния, направена от децата в ателието по рисуване съвместно с Дневния център за възрастни в Кубрат.