По молба на директора на Капанския ансамбъл Светослав Митев, публикуваме дословно неговото изявление, изпратено ни от пресслужбата на културната институция, по повод последните констатация в счетоводството на ансамбъла.

 

С изпълнително дело по опис на ТД на НАП – Варна от 27.10.2017 г., образувано срещу Капански ансамбъл – Разград, и справка за задълженията и плащанията, по които Капанският ансамбъл подлежи на разпределение от публичен изпълнител, става ясно, че общият размер на публичните задължения възлизат на 28 000 лв. Това за пореден път показва безотговорно отношение не само към институцията Капански ансамбъл, която не е самостоятелно юридическо лице, а част от Община Разград и осъществява своята дейност под ръководството на местната администрация. Това е безобразие не само към Община Разград, но и към всички служители и изпълнители на ансамбъла.
Досега изнесените факти за ансамбъла, ако могат да бъдат „пренебрегнати“, то неплащането на осигуровки, освен че е незаконосъобразно към осигурителната система, което всеки един директор би трябвало да знае, е и безотговорно омаловажаване на труда на работниците и служителите. Пренебрегнато е и съобщението за доброволно изплащане на задълженията от 10.09.2016 г. Това е неморален акт, граничещ с криминално престъпно поведение и неправомерно разходване на средства.
И с това „завещано“ ми наследство, сега се опитвам да намеря приоритет на своите решения: възстановяване на липси от касата, горива, изхарчена издръжка, незаконосъобразни документи и неоснователни плащания, задълженията ни към НАП, които датират от 2007 г., и им се начисляват немалки лихви. Пред мен стои и казусът за социалния статус и самочувствието на служителите – за увеличаването на заплатите, допълнителното материално стимулиране, или да намеря средства за основната дейност на ансамбъла, като озвучителна уредба, нови костюми и художествени произведения, за да можем да направим фолклора и фолклорните традиции безценен ресурс на Разград и региона.
Не искам да омаловажавам труда на бившето ръководство, което е градило и налагало името Капански ансамбъл, но разкритите факти ме навеждат на мисълта, че тази институция е била използвана за лични и користни цели.

С уважение: Светослав МИТЕВ, директор на Капанския ансамбъл