Директорът на дирекция „Екология, ред и сигурност“ в Община Разград Недим Тахиров бе избран за част от ръководството на един от експертно-консултативните органи на Националното сдружение на общините в България и за мандат 2023-2027 г. Това стана на учредителното заседание на Постоянната комисия по околна среда, кръгова икономика и зелени политики. През настоящия мандат комисията включва 144 представители от 81 общини, които са заявили своя интерес и са се записали за участие в работата на Комисията. Сред тях са деветима кметове на общини и петима районни кметове, 25 заместник-кметове, петима председатели на Общински съвети и 19 общински съветници, освен експертите и ръководители в местните администрации.

За председател на Постоянната комисия по околна среда, кръгова икономика и зелени политики единодушно е избрана Надежда Бобчева, заместник-кмет на Столична община по направление „Зелена система, екология и земеползване“. Недим Тахиров е избран за заместник-председател, още четирима представители на местната власт са на същата позиция: Тихомир Кукенски – кмет на Априлци; Василена Серафимова – началник отдел, СО, район „Искър“; Анжела Михайлова – заместник-кмет, СО, район „Младост“; Иванка Димитрова – директор на дирекция в община Свиленград.

Недим Тахиров е на 53 години, работи в Община Разград в сферата на екологията от 2000 г. Три пъти е избиран за председател на екокомисията към кметското сдружение.

„За НСОРБ темите, свързани с опазването на околната среда и устойчивите политики, не са бъдещето на общинската работа, а непосредственото настояще на местните администрации“, подчерта при откриването на учредителното заседание на Постоянната екокомисия на НСОРБ изпълнителният директор на Сдружението Силвия Георгиева. „Задачите в секторите на управление на отпадъците, опазване на водите и чистотата на атмосферния въздух, кръговата икономика и зелените политики са приоритетни за всички общински ръководства“ – подчерта изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева.

През 2024 г. темата за прехода към нов модел за определяне на размера на таксата „битови отпадъци“ ще бъде сред приоритетите в работата на Постоянната комисия. Това е продиктувано от законодателните изисквания за промяна на подхода по принципа „замърсителят плаща“. Членовете на екокомисията на НСОРБ очертаха широк кръг проблеми, които ще бъдат обект на обсъждания и съвместно търсене на решения. Освен всички аспекти на процесите, свързани с управление на отпадъците, важни за общинските ръководства са възможностите за управление на ВиК сектора. Широкият спектър от специалисти в състава на Постоянната комисия в новия мандат – инженер-еколози, юристи, финансисти, хидроинженери, строителни експерти, икономисти, специалисти по енергийна ефективност, подчертава и комплексния характер на политиките в областта на устойчивото развитие, които предстои да бъдат обсъждани.