Алианската общност от село Бисерци отбеляза 6 май с традиционния обичай Хъдрелез, съобщи д-р Надие Карагьозова. Обичаят е съпроводен с карнавален танц или театрализирано посрещане на пролетта и сбогуване със зимата. Празникът е тачен в народния календар на алианите и се предава от поколение на поколение. По време на карнавалния танц се пеят песни, с които се гонят злите сили, отправят се пожелания за здраве, берекет, обич и добруване. Играят се хора, които съдържат фолклорни елементи и ритми характерни само за обичая в Бисерци. В обичая участват само жени, премени в мъжки костюми, които демонстрират силата, смелостта и храбростта. Гостите се посрещат с традиционна питка със сол, раздава се здравец и всички гости и участници се поздравяват с настъпването на пролетта и лятото.
Димпломати от азърбейджанското посолство- София, изследователи от Института по фолклор и етнография, кмета на селото Юнзюле Шакирова, самодейци към местното читалище, жители и гости на селото бяха на празника, който се проведе в парка на селото. В Бисерци – селото на пехливаните, както се знае християни, сунити и алиани живят мирно и в хармония и винаги показват толерантност и са част от празника на другия или в селото на практика с пълна сила действа – единство и хармония в пъстрото многообразие.
Алианската общност от лудогорското село Бисерци имат повод и за гордост, вече са част от НАЦИОНАЛНАТА ЛИСТА „ЖИВИ ЧОВЕШКИ СЪКРОВИЩА”.

Алианите наричани още казълбаши са един от тюркоезичните етноси в България, изповядващи алевизма – религиозно течение в неортодоксалния ислям, близко до неговия автентичен вид и твърде общо с ранното християнство.
Празникът бе ръководен от ръководителката на Клуб „Алиана” Мюкерем Адемова – пенсионирана учителка, поетеса, текстописец на песните към танците и изкусен разказвач на обичая, обобщава д-р Надие Карагьозова събитията от празничния 6 май в село Бисерци.