Със заповед на Министъра на вътрешните работи от днес Деян Петков Русев е временно преназначен на длъжност „Началник I степен на Районно управление – Разград, със специфично наименование „главен инспектор“.

Деян Русев постъпва в системата на МВР през 2000 г. като разузнавач в сектор „Икономическа полиция“. От 2010 до 2013 година работи като разузнавач в С“БОП“ – Разград. От 01.10.2013 г. до 24.02.2015 г. е служител в сектор „Противодействие на организираната престъпност“ към ТДНС – Разград при ДАНС. От 2015 г. до момента е разузнавач в ГД“БОП“ – МВР.

Роденият пред 1973 г. Русев е завършил висшето си образование в Русенски университет „Ангел Кънчев“ – магистър, специалност „Стопански мениджмънт“. Семеен с две деца.