Ученици от основните училища  „Васил Левски“ ,“Никола Икономов “ и „И.С.Тургенев“ участваха в играта „Търсачи на съкровища“, която се организира от РИМ, във връзка с Европейските дни на наследството.  Десетки малчугани от долен курс на учебните заведения, разделени на отбори  се надпреварваха в търсенето на скритите около крепостната стена и лапидариума свитъци с мъдри месли, оброчни плочки и кесия със златни монети. Поробности за инициативата сподели уредникът в Регионалния исторически музей Даниела Ганчева.

Работата с  подрастващото поколение на Разград е една от важните цели, които си поставя ръководството но музея. Предвиждат се и други провокиращи интереса на децата събития, допълни Ганчева.