Възпитаниците от Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, с директор  Нели Русева и социалните работници Светлана Неделчева, Ахмед Карагьоз и Сюзан Хюсеин, посетиха Регионалната библиотека ден преди 24 май, съобщи Димитър Петров – експерт „Връзки с обществеността“ в културната институция.

Децата разгледаха отделите и книжния фонд и представиха своя музикално- поетична програма специално подготвена за случая.