В община Кубрат продължава изпълнението на проект „За по-добър живот чрез приобщаване на уязвими групи” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020. Това съобщават от пресслужбата на общинската управа в лудогорския град. Към настоящия момент деца от Детска градина „Първи Юни” в с. Юпер – база с. Сеслав и ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в с. Сеслав и ОУ „Н. Й. Вапцаров” в с. Севар получиха психологическа подкрепа с участието на квалифицирани психолози. От месец Ноември 2019 г. над 100 деца са взели участие в организираното допълнително обучение по български език, за които официалният език на страната не е майчин, както и в различни клубове по интереси в областта на фолклора и традиции, занаятите, театралното студио, фотографията и други. Това от своя страна ще спомогне за получаване на необходимите езикови познания и подготовка за успешен старт в училище и наваксване в изоставането от училище и ще доведе до насърчаване общуването и съвместните изяви между деца от различните етноси, а от друга страна ще спомогне за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда.