Детското полицейско управление стартира на 2 октомври в ОУ „Христо Ботев“- с. Острово, съобщиха от пресцентъра нва ОД на МВР. Сборната паралелка от 3-ти и 4-ти клас, с класен ръководител Юлкие Инова, положи клетва.

Програмата, инициирана от Министерство на вътрешните работи, беше представена пред всички ученици от училището от инспектора Детска педагогическа стая Мирослав Минев.

Учениците бяха запознати с основните теми на обучение за предстоящия двугодишен период.

Програмата има за цел децата, забавлявайки се, да получат знания и умения за опазване на своя живот и този на приятелите си, за справяне в трудни ситуации, с различни предизвикателства в къщи, на училище, в планината, работа в екип, уважение и толерантност.