Във връзка с покачването на цените на водата средно с 15% от 1 януари 2024 г. народният представител от “Продължаваме Промяната – Демократична България” Антоанета Цонева отправи питане към председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) доц. Иван Иванов за предоставяне на информация относно  изпълнението на предвидените инвестиции в съответствие с приетите бизнес планове за предходния и настоящия регулаторен период на ВиК дружествата в страната.

Цонева е поискала и изслушване на доц. Иванов в Народното събрание по темата.

От Доклада на КЕВР за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2024 г. става ясно, че за 6 дружества планираното увеличение е с над 20% спрямо действащите цени – това са областите Сливен, Видин, Габрово, Враца, Хасково и Ловеч. КЕВР предвижда цената на водата в Разград да е 6,08 лв./м3.

Съгласно принципите от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, при осъществяване на своята дейност КЕВР следва да защитава интересите на потребителите, напомня в питането си Антоанета Цонева. И подчертава, че предложеният от КЕВР механизъм през 2015 г. (в сила от 2016 г.) за определяне и изменение на цените на ВиК услугите единствено постига значително повишение на цените им, без това да се отразява в подобряване на качеството на предоставянето им. Това е поредният знак за крайната необходимост от промени в законодателството, за да се постигне справедливо определяне на цена на водата, казва народният представител.