Окръжен съд Разград обяви „Ден на отворените врати“ по повод Деня на Конституцията, юриста и съдебните служители – 16 април, става ясно от информация, качена на сайта на институцията. В този ден от 09:30 до 16:00 часа граждани и ученици ще могат да посетят сградата на съда, намираща се на адрес – гр.Разград, пл.”Независимост” № 1, ет.2 и 3, където ще имат възможност да се запознаят с организацията на работа и функциите на съдебните служби, както и с услугите, които предоставя съда на гражданите.

Освен до всички служби на съда, на посетителите ще бъде предоставен и свободен достъп до съдебните зали № 3 и № 4

Провеждането на “Ден на отворените врати” в Окръжен съд – Разград е насочено към популяризиране дейността на съда, с цел повишаване правната култура на гражданите и постигане на по – добра информираност за работата на съдебната система.