Ден на отворените врати се провежда от 10.00 часа днес в Окръжна прокуратура Разград, съобщиха от институцията.

В програмата е включено запознаване на ученици и граждани с деловодната програма, програмата за случайно разпределение на делата в Окръжната прокуратура.

От 10.35 до 12.00 часа ще се проведе открит урок за ученици на тема: „Как се става прокурор, какви качества трябва да притежава прокурора”.

От 13.00 до 15.00 часа граждани и гости на града могат да се запознаят с дейността на прокуратурата.