Ден на отворените врати ще се проведе от 10.00 часа утре в Окръжна прокуратура Разград, съобщиха от институцията.
В програмата е включено запознаване на ученици и граждани с деловодната програма, програмата за случайно разпределение на делата в Окръжната прокуратура.
От 10.10 до 11.00 часа ще се проведе открит урок за ученици на тема: „Как се става прокурор, какви качества трябва да притежава прокурора”.
От 13.00 до 14.00 часа граждани и гости на града могат да се запознаят с дейността на прокуратурата.