На 26 март в хотел „Централ” от 10 ч. стартира Ден на кариерата в Разград. В него ще участват работодатели от региона, които ще споделят плановете си за развитие в следващите няколко години и обучителни организации, които ще представят актуални възможности за обучения с цел квалификация и преквалификация.

Дните на кариерата се организират със съдействието на ДРСЗ гр. Русе и Бюрото по труда гр. Разград. Всички заети и самонаети лица са добре дошли да посетят събитието, а така също и всички други заинтересовани лица.

Ще припомним, че на 17 февруари 2015 г. стартира „Организиране и провеждане на 60 дни на кариерата и до 420 семинари за заети лица” за целите на проект „Кариерно развитие на заети лица”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” и изпъняван от Агенция по заетостта.

След поставените цели на инициираното събитие е да се предостави актуална информация на заинтересованите лица по отношение на съществуващи възможности за професионално и кариерно развитие на пазара на труда. Друга основна цел на дните на кариерата е да се популяризира идеята за ученето и развитието през целия живот – идея, която от много години вече усилено и успешно се прилага в страните на Европейския съюз.