Кметът на Разград Денчо Бояджиев ще вземе участие в заседание на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България, което ще се проведе на 24 април във Велико Търново. Дневният ред на форума включва обсъждане на: въпроси, свързани с подготовката на Общо събрание и Годишна среща на местните власти от Югоизточна Европа (16-19 май в гр. Пловдив); проект на ред и условия за подпомагане от държавата на общини в затруднено финансово състояние; становища по проекти на нормативни актове; предложения на граждани и НПО за законодателни промени. Участниците в заседанието ще бъдат запознати с резултати от важни срещи на представители на НСОРБ и с актуални проблеми на общините от региона, съобщиха от Пресцентъра на Община Разград.