Кметът на Разград Денчо Бояджиев ще вземе участие в заседание на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България, което ще се проведе на 10 септември в гр.Созопол. Дневният ред на форума включва обсъждане на становища по: проект на Закон за обществените поръчки, пакет нормативни промени за намаляване на административната тежест, проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на НСОРБ. Пред участниците в заседанието ще бъдат представени информация за изпълнението на големи проекти на НСОРБ, проект на бизнес план на „НСОРБ-Актив” ЕООД (2016-2018), насоки по дейността за разработване на Стратегия за децентрализация за периода 2016-2025.