На 28 май кметът на Разград Денчо Бояджиев се срещна с представители на фондация „Заедно в час”и с млади специалисти от цялата страна, които са одобрени да работят като учители към организацията. На срещата присъстваха зам.-кметът Хасан Хасанов, директорът на дирекция „Хуманитарни дейности” Нергис Федаил и началникът на отдел „Образование” Бонка Миланова. Кметът запозна младите хора със социално-икономическото развитие на Разград, с културната и образователната инфраструктура и заяви пълната си подкрепа за програмата. Той сподели, че е останал приятно изненадан, че присъстват млади хора, свързани с Разград и желаещи да се върнат в него. На срещата стана ясно, че към програмата има заявен интерес от училища в Разград и областта, като крайният срок за заявки от учебните заведения е 1 юни, след което ще бъде направено и разпределението на участниците. За новата учебна година по програмата са одобрени 70 учители.
Визията на фондация „Заедно в час” е всяко дете в България да има достъп до качествено образование, независимо къде живее и какви са финансовите възможности на родителите му. За тази цел организацията привлича и развива мотивирани млади специалисти да работят за позитивна промяна в училище и образователната система. Дейността на фондацията се реализира с подкрепата на фондация „Америка за България” и се осъществява в обществена полза. „Заедно в час” е партньор в международната мрежа Teach For All, която успешно работи за подобряване на възможностите за получаване на отлично образование в над 30 страни на 6 континента. Фондацията подбира и подготвя способни и изявени млади специалисти от различни сфери да работят като високоефективни учители на учениците с най-голяма нужда от подкрепа за подобряване на мотивацията и академичните си постижения. След 2-годишното си участие в програмата младите учители-лидери продължават развитието си като активни застъпници за образователна промяна чрез директна работа в училище или извън него. През учебната 2014-2015г. близо 90 учители по програмата преподават по основни предмети на над 6000 ученици в 50 училища в 7 региона в България.
„Заедно в час” подбира най-изявените специалисти, които кандидатстват за място в програмата. През лятото те преминават през обучения. Екип на Пловдивския университет обучава участниците, които нямат правоспособност за преподаване, да придобият професионална квалификация „учител”. След завършване на обучението се осигуряват работни места като учители за период от две години в училища, които работят с ученици от социално и икономически затруднени общности. През двете години преподаване участниците преминават през програма за професионално развитие, която спомага за успеха им като учители, лидери и професионалисти.
Всички кандидати трябва да имат завършено висше образование (бакалавърска степен), да владеят български език и да имат разрешение за работа в България, ако не са български граждани.