Делегация от Община Разград посети румънския град-побратим Слобозия по време на мащабно културно събитие в петък и събота, 7-8 юли. В нея участваха: Адриан Димитров – директор на дирекция „Административно, информационно и техническо  обслужване“, Даниела Неделчева – старши експерт в отдел „Стратегическо планиране и проекти“ и Катерина Ганева – експерт реклама в Туристически информационен център-Разград.

На среща с кмета на Слобозия Драгош Соаре и с неговите заместници Джиджи  Манеа и Габриел Мусат членовете на разградската делегация предадоха протоколни подаръци от името на Кмета на Община Разград Денчо Бояджиев, отправиха покана за участие в предстоящи събития на Общината и обсъдиха възможности за използване на партньорските отношения между двете общини.

По време на 2-рото издание на културно и младежко събитие Freeland Festival членовете на разградската делегация създадоха контакти с представители на другите официални делегации: от гр. Силистра, България и гр. Стеучен (обл.Кишинев), Молдова, като от молдовската делегация проявиха интерес към бъдещи международни отношения.

Пред организаторите на Фестивала Freeland имаше сериозно предизвикателство през първия фестивален ден, поради влошени метеорологични условия и концертната част бе отменена, но във втория ден предвиденото посещение на официалните делегации се осъществи. Фестивалът Freeland се провежда в местността Пери в покрайнините на Слобозия. В него участват над 20 популярни румънски изпълнители, сред които известните  и в България – Inna, Nicole Cherry, Puia. Първото издание на фестивала е посетено от над 40000 човека. Целта за тази година е минимум 50000.

Организаторите на събитието споделиха с представителите на разградската делегация проблемите и предизвикателствата, които срещат в организиране и обезпечаване на подобно мащабно събитие. Членовете на разградската делегация имаха въпроси по повод добри практики, които биха могли да се приложат и при организиране на събития от Община Разград.

През втория ден от визитата си Адриан Димитров, Даниела Неделчева и Катерина Ганева посетиха и важни за гр. Слобозия туристически, културни и икономически обекти – Катедралата в Слобозия, Манастир на светите войводи, Индустриална бизнес зона, административна сграда на Общинска полиция, обекти в процес на интервенция, финансирани по проекти от Европейски съюз.