Две оферти отвори днес тричленната комисия, определена със заповед на Кмета на Община Разград Денчо Бояджиев, за провеждане на обществената поръчка с предмет „Инженеринг-проектиране и изграждане на кръгово кръстовище на бул. „Априлско въстание“ и ул. „Пета“ (до Автогарата)“. В срока, обявен по процедурата на обществената поръчка, свои предложения представиха: „Парсек Груп“ЕООД и Сдружение „ПС Ърбан“.

Заместник-кметът Добрин Добрев, който е председател на комисията, обяви, че тя ще се произнесе в срок с решение.

Новото кръгово кръстовище се изгражда с цел подобряване безопасността на автомобилния и пешеходен трафик, както и по-равномерно разпределяне на транспортните потоци в този участък.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 55 833,33 лв. без ДДС, от които 4 166,66 лв. без ДДС – за проектиране и авторски надзор, а 51 666,67 лв. без ДДС – за строително-ремонтни работи.

Срокът за изпълнение на дейностите е 60 календарни дни, от които 10 за проектиране, а останалите за СМР.

Финансирането на обществената поръчка е със собствени бюджетни средства. Изграждането на това кръгово кръстовище бе обявено от Кмета Денчо Бояджиев като ангажимент на общинското ръководство още при представянето на новия управленски екип и по-късно включено в бюджета за 2020 г.