Шефовете на три от шестте общински предприятия са депозирали своите оставки, двама вече са освободени, съобщиха от пресслужбата на общинска администрация. Двама вече

Призивът за оставките бе отправен преди месец от градоначалникът д-р Валентин Василев заради съмнения в тенденциозност при провеждане на конкурсите.

Първи в деловодството наОбщина Разград своята оставка е депозирал директорът на ОП „Разградлес“ Свилен Йорданов.

Неговото заявление е на основание чл.326, ал.2, изр.3-то от Кодекса на труда – прекратяване на трудов договор от страна на работника или служителя с предизвестия – срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е три месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.

Сключеното споразумение между Свилен Йорданов Йорданов и Община Разград е на основание чл.96, ал.1 и чл.107, при условията на чл.89 на Кодекса на труда.

Прекратяването на трудово правоотношение с директора на „Разградлес” Свилен Йорданов е със Заповед на кмета на Община Разград, връчена на 09.02.2016г. и влязла в сила същия ден.

На Иван Маринов Борисов, директор на ОП ”Паркстрой” – Разград е отправено писмено предложение от страна на работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл.331 от Кодекса на труда.

Лицето писмено е декларирало на 09.02.2016 година, че приема така направеното му предложение. Трудовото правоотношение е прекратено със Заповед на Кмета на Община Разград, връчена на 11.02.2016 г. Считано от 11.02.2016 г. Иван Маринов Борисов не е в трудови правоотношения с Община Разград.

В местната управа е депозирано и заявление от директора на ОП ”Ремонтстрой” Петър Русев Петров за прекратяване на трудовото правоотношение. Към настоящия момент трудовото правоотношение не е прекратено.

С днешна дата няма други депозирани писмени оставки, уточняват от пресслужбата на общинска администрация.