Общините Попово и Опака излязоха от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ЕООД-Разград, съобщиха от пресцентъра на областна управа. Това стана на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което бе ръководено от Областния управител Гюнай Хюсмен. Двете решения бяха взети единодушно от всички общини, които участват в структурата – Разград, Кубрат, Завет, Лозница, Цар Калоян, Попово и Опака. Причина за искането на двете общини да преминат към Асоциацията по ВиК, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ООД-Търговище, е необходимостта от консолидация на сектора в съседната административна област и възможностите за усвояване на европейски средства в тази сфера.
В точка Други от дневния ред на събранието управителят на „Водоснабдяване-Дунав“ инж. Стоян Иванов информира участниците в дискусията, че на база значителното намаляване на работата на система „Дунав“ съществува възможност в следващите 6 до 10 месеца да се прекрати работата й, като в същото време се инвестира в други съоръжения. Той уточни, че системата е публична държавна собственост и решението ще е на собственика. По думите му в момента система „Дунав“ работи с 10 до 20% от капацитета си и това може да бъде компенсирано от местни водоизточници. Иванов допълни още, че заради разликите между територията на Асоциацията и на обслужваното население от дружеството от година и половина КЕВР не одобрява бизнесплана на „Водоснабдяване-Дунав“, което затруднява дейността му. Иванов информира още, че за да се поддържа водоснабдителната мрежа от 1700 км. в добро състояние, всяка година трябва да се рехабилитират по 50 км., а дружеството извършва ремонт на до 10 км. годишно. Тръбите се амортизират за 75 години – уточни още той. Загубите на вода на дружеството в момента са над 70% – каза още той.