Във връзка с удължаването на извънредната епидемична обстановка в България и взетите във връзка с това решения на Министерски съвет и издадени заповеди на Министъра на здравеопазването Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев издаде две заповеди, които днес са публикувани на сайта на Община Разград.

Заповед 1556/27.11.2020 г. включва противоепидемичните мерки, които трябва да се спазват на територията на община Разград до 21 декември 2020 г. Сред тях са: преустановяването на учебните занятия и в центровете за подкрепа на личностно развитие; преустановяване посещенията в детските градини и ясли; преустановяване на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, обучения, културни и развлекателни мероприятия, описани в заповедта, изключение се допуска за ТМЦ, но до 30% от капацитет му; не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер – сватби, кръщенета, погребения и други с присъствие на повече от 15 човека; преустановяват се посещенията в заведения за хранене, като се допускат само доставки или вземане на храна за дома и офиса; преустановяват се посещенията във фитнес центрове, игрални зали, казина; преустановява се извършването на временна търговия (тип битак); на общинския пазар се създава организация за еднопосочно движение и дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите; преустановяват се мероприятията на пенсионерските клубове и клубовете на лица с увреждания и други мерки. Общо 23 са вписаните в заповедта противоепидемични мерки. Можете да ги видите ето тук: https://www.razgrad.bg/images/images/covid19/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4_1556_27.11.pdf.

Другата кметска заповед, свързана с удължаването на извънредната епидемична обстановка, е с №1557/27.11.2020 г. и касае мерките, които се въвеждат в административните сгради, ползвани от Общинска администрация-Разград, кметствата и кметските наместничества. Заповедта е в сила до 31 януари 2021 г. според нея в административните сгради трябва да се извършва редовно проветряване и дезинфекция, на партерния етаж на Община Разград дезинфекцията е два пъти дневно – между 10,30 и 10,45 ч. и между 14,30 ч. и 14,45 ч., както и преди и след приключване на работния ден. Заповедта предвижда още: недопускане в работните помещения на лица с остри респираторни болести, ограничаване на достъпа на външни лица в административната сграда на Община Разград с изключение на разположените на партерния етаж Център за административно обслужване и отдел „Местни данъци и такси“; при необходимост от лична среща със служители от администрацията, срещите се организират на партерния етаж при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Заповедта включва още консултиране на потребителите на административни услуги да използват възможностите за заявяване и получаване на услугите по електронен път, включително и централизирано чрез портала www.egov.bg. Цялата заповед можете да видите ето тук: https://www.razgrad.bg/images/images/covid19/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4_1557_27.11.pdf. На сайта на Община Разград е публикуван и Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти с обществено предназначение или в търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19