Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен откри и ръководи редовните общи събрания на Асоциациите по В и К, които функционират в Област Разград – на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване Дунав“-Разград и на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“-Исперих, съобщиха от пресцентъра на областна управа.
На заседанията бяха обсъдени и утвърдени отчетите за дейността на двете асоциации през 2017 г., отчетите за изпълнение на бюджетите за миналата година, както и бяха приети бюджетите за 2018 г. На заседанието на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване Дунав“, бе приета и подробна инвестиционна програма за 2017 и 2018 г. От заседанието отсъстваха кметовете на Попово, Лозница и Цар Калоян, според решение от предходно заседание обаче присъстваха представители на трите В и К-оператора, които работят в Област Разград – „Водоснабдяване-Дунав“, „Водоснабдяване и канализация“-Исперих и „Меден кладенец“-Кубрат, както и представител на община Самуил.
Според взетите решения бяха заложени приходи на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Исперих“ в размер на 24 231,11 лв., а разходите са 38 618,88 лв., разликата е за сметка на миналогодишния остатък. Планираните приходи на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване Дунав“ са 27 100,43 лв., а разходите – 41 658,34 лв., разликата се покрива от налични средства по банкова сметка.
По-рано през деня Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен се срещна с Областния управител на Търговище Митко Стайков, представители на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Търговище“ и директора на „Водоснабдяване-Дунав“ инж. Стоян Иванов. Срещата бе по повод притеснения на населението в община Попово, че с присъединяването на общината към Асоциацията в Търговище от „Водоснабдяване-Дунав“ ще им спрат водата, който слух категорично бе опроверган по време на срещата.