Областният управител на Разград Манол Кившанов се срещна със стажантите по Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация днес, съобщиха от пресслужбата на институцията.
Студентите Сибел Февзи и Димитър Ганчев са избрани след кандидатстване и подбор, който се осъществява изцяло онлайн в сайта staj.government.bg, и провеждане на интервю в Областна администрация Разград.
Сибел Февзи учи четвърта година „Бизнес мениджмънт в Русенския университет „Ангел Кънчев”.
Димитър Ганчев е студент в СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Публична администрация” и стажува в администрацията за втора поредна година.
Всеки стажант има наставник, който го обучава и му помага през целия период на стажа. В края на своя стаж всеки стажант може да попълни формуляр за обратна връзка и да оцени както наставника си и качеството на проведения стаж, така и да направи предложения и препоръки.
В програмата за задължителния стаж е предвидено те да се запознаят с правно-нормативното обслужване, управлението на собствеността и човешките ресурси, връзки с обществеността, регионално развитие и административен контрол.
Студентските стажове са с цел професионална ориентация, придобиване на нови знания и умения в реална работна среда, запознаване с работата в държавната администрация.
Стажовете са едномесечни, неплатени, с възможност за гъвкаво работно време.
Всеки стажант, който успешно проведе своя стаж, ще получи Удостоверение за успешно проведен стаж.