На съд с обвинителен акт на Окръжната прокуратура в Разград са предадени 40-годишният Р.В. и 52-годишният Е.Е. по обвинение за причиняване смъртта на работник и друг мъж поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – престъпление по чл. 123, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс, съобщиха от пресслужбата на Апелативна прокуратура Варна.
Тежката трудова злополука, при която загинали 24-годишен работник и 76-годишен мъж, станала на 9 септември 2015 год. при изпълнението на проект за изграждане на водния цикъл на град Исперих.
В обвинителния акт, който вече е внесен в Разградския окръжен съд, прокуратурата е посочила нарушенията на Наредбата за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи. При работата по проекта била нарушена технологията за последователността на изпълнение на тези дейности, не била прекратена работата и не бил осъществен контрол при изкопни работи в преовлажнена почва. Липсвали и ограждения, които да спрат достъпа на хора, неангажирани с дейности там, както и движението на превозни средства или строителни машини на безопасно разстояние от изкопите, които влизали в задълженията на техническия ръководител на обекта, какъвто бил подсъдимият Р. В.
Спрямо подсъдимия Е.Е., който работел като шофьор на товарен автомобил за извозване на земна маса, Окръжната прокуратура в Разград е конкретизирала нарушенията му като водач на МПС на обекта. Вместо да се движи по обходен път, той преминал с товарния автомобил успоредно на изкопа и на твърде близко и опасно разстояние от него. Спрял, тъй като една от жертвите била застанала на пътя му. След това потеглил, но част от камиона пропаднал в изкопа, където се намирал един от пострадалите работници. Пропадането на земните маси наклонило на една страна товарния автомобил и той паднал в него. Там се намирал един от работниците, които свързвали тръбите за водния цикъл. При откъсването на земните маси в изкопа бил завлечен от камиона и мъжът, който не трябвало да се намира там.
Предстои делото срещу двамата подсъдими да бъде насрочено за разглеждане в Разградския окръжен съд, уточняват от Апелативна прокуратура Варна.