Заместник областният управител Евгени Драганов откри и ръководи второто заседание на Областния съвет за интеграция на хората с увреждания. Това бе първо събиране на членовете на съвета след учредителното заседание през февруари. Още преди да започне работата по дневния ред г-н Драганов предложи да бъдат приети двама нови членове на съвета – представителят на Съюза на инвалидите в Разград Радослав Няголов и Янка Георгиева – директор на Домашния социален патронаж в Разград. Това бе гласувано единодушно и по този начин съставът на съвета стана 42-членен.

Ръководителят на Дирекция „Социално подпомагане“-Разград
Радостина Неделчева представи основни положения от Правилника за прилагане на Закона
за хората с увреждания, приет с Постановление № 65 от 29 март 2019 г. Тя
уточни, че на сайта на Министерството на труда и социалната политика са
публикувани за обществено обсъждане методиките за прилагане на Правилника и
Закона.

Директорът на Дирекция „Бюро по
труда“ Христина Кулишева представи информация за действащи национални и
оперативни програми за заетост и обучение на хората с увреждания и информация
за регистрирани безработни лица с увреждания в дирекциите „Бюро по труда“ в
област Разград.

В края на заседанието членовете на съвета взеха решение
на следващото заседание представителят на Комисията за защита от дискриминация
в Разградска област да представи доклад за проверките, извършени от КЗД по
отношение на осигуряване на достъп за хора с увреждания до държавните и
общински институции.