Двама младежи започнаха работа в Община Разград по Националната програма „Старт на кариерата“ днес. В продължение на 12 месеца те ще работят като младши експерти в отделите „Екология“ и „Счетоводство“.

Анелия Ангелова е завършила бакалавърска степен в специалността „Застраховане и социално дело“ в Стопанска академия „Димитър А.Ценов“-Свищов. Тя ще работи в отдел „Счетоводство“, след инструктажа по безопасност и здраве при работа, Анелия Ангелова бе представена на колегите си от началника на отдела Елеонора Пенева и бе настанена на работното си място.

27-годишният Йордан Станев се оказа познат на служителите в отдел „Екология“, тъй като е бил 3 пъти на летен стаж в отдела, познава спецификата на работата – припомни началникът на отдела Недим Тахиров. Младият специалист е завършил бакалавърска степен в специалността „Екология“ на Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Кандидатите за двете работни места по Националната програма „Старт на кариерата“, обявени от Агенцията по заетостта за Община Разград, са били общо 8. Работните места се финансират по Програма „Старт на кариерата” в рамките на Националния план за действие по заетостта за 2021 г., като се предоставят средства за трудови възнаграждения в размер на 800 лв. и дължимите върху тях допълнителни възнаграждения и осигурителни вноски.

Основната цел на програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи,  завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.

За да се включат в програмата „Старт на кариерата”, младежите трябва да са на възраст до 29 години, да са завършили висше образование и да нямат трудов стаж по придобитата специалност. В рамките на 12-месечен трудов договор те ще могат да натрупат първия си стаж, професионален опит и умения по придобитото образование, с което да стартират своето кариерно развитие.