Частна фирма направи днес дарение на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Подай ръка“ за заниманията по музикотерапия на потребителите на социалната услуга.

Жестът е от фирма „Братя Илиеви 2020“ ЕООД, която е с предмет на дейност пътна помощ и монтажни дейности.

Дарението – караоке тонколона – ще може да се използва и при провеждането на репетиции, както и по време на екскурзии.

Първите изпълнения, които прозвучаха от тонколоната, бяха поздрав и благодарност към дарителя – собственика на фирмата Галин Илиев. Талантливите потребители на ДЦПЛУ“Подай ръка“ изпяха няколко песни, изпълниха и няколко народни хора.