Пореден благороден жест в подкрепа на учебно заведение в региона направи областният управител на Разград Гюнай Хюсмен. Той дари компютърна конфигурация и принтер на СУ „Христо Ботев“ в град Лозница.

  Областният управител прие в кабинета си директора на училището Румяна Костадинова. Тя благодари за помощта и обясни, че дарението запълва една сериозна празнота в материално-техническата база на СУ „Христо Ботев“ . „Децата ни се обучават в два компютърни кабинета, оборудвани по програмата на МОН „Информационни и комуникационни технологии“. Тъй като  сме сравнително малко училище, със скромен бюджет, не разполагахме с нужните за административната ни работа компютър и принтер. Благодарение на г-н Хюсмен, вече имаме най-необходимото“, заяви Костадинова.

  Гюнай Хюсмен пое ангажимента да продължи да помага на училището и да подкрепя усилията на преподавателите в него да осигурят на децата модерен учебен процес и да им помогнат да се изградят като достойни граждани.

  В СУ „Христо Ботев“ в Лозница се обучават 85 деца от V до VII клас. Училището е иновативно, като от 3 години в него се работи по програмата „Уча в облака“.  Учебният процес е ориентиран приоритетно  към математиката, природните науки и информационните технологии. Целта е децата да бъдат по-добре подготвени за предизвикателствата на XXI век.