Вчера Областният управител Манол Кившанов взе участие в проведената в София работна среща на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова с представители на общини и областни администрации в страната за обсъждане изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, съобщиха от пресслужбата на областна администрация.
На срещата беше представен отчет за напредъка в изпълнението на Програмата и перспективите пред развитието й.
Към момента, подписаните договори за целево финансиране в Област Разград са 20 (8 в град Разград, по 4 в Исперих и Кубрат, 3 в Лозница и 1 в Завет), а регистрираните сдружения на собственици – 24.
Министър Павлова информира, че в сряда, 27 януари 2016 г., предстои приемане на постановление на Министерски за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й.