В два последователни дни – 4 и 5 ноември, Филиалът на РУ „А. Кънчев” – Разград бе домакин на традиционната научна конференция с международно участие под наслов: „Интелигентната специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация”.

Форумът се организира съвместно с Дом на науката и техниката – Разград, Регионален академичен център на БАН – Разград, Съюз на учените в България – клон Разград и се проведе под патронажа на кмета на Община Разград д-р Валентин Василев.
Авторите на най-добрите доклади от двете секции бяха отличени с Грамота и Кристален Приз The Best Paper на Ректора на Русенския университет ”Ангел Кънчев”. Отличените доклади са: ”Третиране на отпадни води с природен зеолит – тип клиноптилолит” с автори Тодор Михалев и колектив от Университет ”проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас и „Анализ на добавките в безалкохолните напитки” на Марийка Петрова и колектив от Филиал – Разград.
В категорията за млади учени и докторанти бяха отличени докладите на докторантката от Университет ”Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас Ганка Колчакова на тема ”Влияние на характеристиките на керамичния шликер при получаване на пореста керамика по метода на репликиране” и на младия асистент от Филиал – Разград Гьоре Наков на тема ”Хранителни качества на еднозърнест лимец”.