Кметът д-р Валентин Василев връчи наградите на отличените участници във фотоизложба в ОУ „В. Левски“. На събитието присъства и заместник-кметът Ердинч Хасанов, както и секретарят на МКБППМН Диана Господинова.
Събитието е част от проект подкрепен от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Разград за инициативи с ученическите превантивни клубове в училищата на община Разград.
Превантивният клуб в ОУ „В. Левски“ през зимата отбеляза Международния ден на щастието – 20 февруари с различни инициативи. По време на хепънинга, деца правеха снимки, с които сега подредиха заключителна изложба по проекта.
С награди бяха отличени четири деца, които градоначалникът връчи на Емилия Петрова – 4в клас, Ивета Димитрова – 6г клас, Елица Генчева – 6а клас, а голямата награда заслужи Ерика Хаджиева – 7б клас. Останалите млади фотографи получиха грамоти за участие.