Днес кметът д-р Валентин Василев провери на място изпълнението на договор № 180/24.07.2017 г., с предмет „Изграждане на обслужващ път и пешеходни алеи в нов гробищен парк-Разград“, съобщиха от пресцентъра на местната управа.
Във връзка с договора в момента фирмата – изпълнител изгражда обслужващ път, като дейностите включват – изкоп с багер за основа на пътя, полагане на трошенокаменна настилка за основа и полагане на асфалтова настилка, доставка и монтаж на бетонови ивици, машинно полагане на пътна асфалтова смес.
Срокът за изпълнение на поръчката е 60 календарни дни, считано от датата на подписване на договора.
Ще припомним, че заради увеличаване на площта на Гробищния парк се изгради допълнителна ограда от 650 м., с обща площ от 55 дка, която бе монтирана от ОП „Ремонтстрой“.