Днес кметът на Разград д-р Валентин Василев подписа Меморандум за сътрудничество с Регионалния съвет на КНСБ в Разград, чийто председател е Грациела Ранкова.Основните приоритети в бъдещата работа са реализиране на политики и действия за заделяне на общински бюджетен ресурс, осигуряващ изпълнение на конкретни договорености в КТД на ниво община: повишаване на работни заплати, обучение, квалификация и преквалификация, работно облекло, транспортни разходи и др. водещи до подобряване условията на труд и доходите, и постигане на стабилност на работещите в общинските дейности и предприятия в различни сфери.

Госпожа Ранкова уточни, че всички служители на Община Разград ще бъдат запознати с подписания днес Меморандум.