Годишният отчетен доклад за дейността на Окръжен съд – Разград и на районните съдилища в съдебния район бе представен днес, на Първа пролет, на Общо събрание на съдиите в зала № 5 на съдебната палата. На събранието присъстваха председателите на районните съдилища в Разград и Кубрат Нели Генчева и Албена Великова, съдии от Окръжен и Районен съд – Разград, както и съдия Пламен Драганов от Районен съд – Търговище, който през отчетната година правораздава в Окръжен съд – Разград.

Почетни гости на събранието бяха Административният ръководител –  председател на Апелативен съд – Варна Ванухи Аракелян и съдебният администратор в същата институция Анелия Бъчварова, председателят на Административен съд – Разград Светла Робева, административният ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Разград Тихомир Тодоров, директорът на ОД на МВР Разград ст. комисар Диян Симеонов, началникът на Районна служба „Изпълнение на наказанията“ гл. инспектор Явор Янков и председателят на Съвета на Адвокатска колегия Разград адв. Емил Николов.

Административният ръководител – председател на Окръжен съд –Разград – съдия Лазар Мичев представи част от статистическите данни за кадровата обезпеченост, постъпленията на дела, тяхната срочност и качество през изминалата година. Акцентира на някои характерни тенденции и изводи от дейността на окръжния съд и на районните съдилища в съдебния район. Отбеляза и активното участие на магистрати в ежегодната Информационна кампания „Ден на отворени врати“, както и участието им в Образователната програма на ВСС и МОН.

В заключение административният ръководител изрази благодарност към всички съдии и служители от съдебния район за положените усилия и проявената отговорност.

Председателят на Апелативен съд – Варна Ванухи Аракелян приветства присъстващите магистрати за високите показатели по отношение на времевите стандарти и 100-процентовото изписване на актовете в законоустановените срокове. Подчерта, че от години в Разградския съдебен район правораздават съдии с високи професионални качества и с много големи изисквания към самите себе си. Поздрави ги и за богата, и впечатляваща дейност извън пряката правораздавателна работа, за отношението, което имат към всеки един социалнозначим проблем, към младите хора и образованието.

Поздравления за добрата работа на съдебните институции отправиха още окръжният прокурор Тихомир Тодоров и председателят на Административен съд – Разград Светла Робева.

Изготвеният отчетен доклад е достъпен на интернет страницата на съда от началото на месец март. В него е изложена подробна информация относно дейността на съдилищата от съдебния район за изминалата 2023 година. Линк към доклада: https://razgrad-os.justice.bg/bg/3997