През първо полугодие на 2016 година инспектори на Регионалната здравна инспекция са извършили 1 783 проверки (в това число и по жалби и сигнали) в 1 763 обекта затова дали се спазват забраните за тютюнопушене.

Издадени са 6 предписания, съставени са 5 акта за установяване на административни нарушения на физически лица и са издадени 6 наказателни постановления на обща стойност 1800 лв.

Издадените предписания са за предприемане на необходимите организационни мерки за стриктно спазване на пълната забрана за тютюнопушене в обекти за хранене и развлечение.

Актовете за установяване на административно нарушения са съставени на физически лица – клиенти и управители на обектите за хранене и развлечение, за тютюнопушене в закрити обществени места. Проверките за спазване на действащото законодателство – продължават.