Община Разград уведомява, че във връзка с насрочените с Указ № 28 от 31.01.2023 г. на Президента на Република България на 2 април 2023 г. избори за народни представители със Заповед № 158/09.02.2023 г. на Кмета на Община Разград Денчо Бояджиев са образувани избирателните секции на територията на общината и са утвърдени тяхната номерация, обхват и адрес.

Избирателните секции, образувани с кметската заповед, са 66, а утвърдената номерация е за 68 секции, тъй като секциите в социалните услуги – Дом за стари хора и Дома за пълнолетни с деменция – се образуват от ръководителите на социалните услуги.

В областния град са 39 от секциите, 29 са в останалите населени места. По 3 секции има в Дянково, Раковски и Ясеновец, по 2 – в Гецово и Стражец, в останалите села секциите са по една.

Пълният текст на заповедта и приложението към нея са публикувани на официалната интернет страница на Община Разград  в рубрика „Избори” и са поставени на информационното табло на партерния етаж в административната сграда на Община Разград с адрес гр. Разград бул. „Бели Лом” №37А.