66 са утвърдените със заповед на кмета на община Разград избирателни секции за предстоящите на 6 ноември избори за президент и национален референдум. 37 от секциите са в града, а 29  в селата на общината, става ясно още от качената на сайта на местната управа заповед.
В заповедта се подочва още, че при наличие на не по-малко от 10 гласоподаватели избирателни секции ще бъдат разкрити в Дома за стари хора и в Дома за възрастни хора с деменция.
Утвърдени са и номерации за избирателни секции за Областна служба „Изпълнение на наказанията“ и МБАЛ „Св. Иван Рилски-Разград“ АД гр. Разград, както и за гласуване с подвижна избирателна кутия за територията на община Разград. При възникнала необходимост от образуване на секции в тези две институции, както и подвижна секция техните адреси и обхват ще бъдат утвърдени с отделна заповед.
Градоначалникът е определил със заповед и местата за обявяване на избирателните списъци. В тях гражданите с избирателни права могат да направят справка къде се намира секцията, в която следва да упражнят правото си на глас в изборния ден.