Заместник-кметът на Община Разград Добрин Добрев откри и ръководи консултациите за съставите на трите секционни комисии, които ще функционират за частичните избори за кмет на село Дянково. Консултациите завършиха с консенсус между парламентарно представените в 46-тото Народно събрание политически сили.

Общо 27 човека ще са ангажирани с изборния процес на 3 октомври. По 7 членове на комисии ще имат две от политическите сили – ИТН и ГЕРБ-СДС, 4 – БСП, по 3 –  ДПС, ДБ, ИСМВ. Ръководните постове – председател, заместник-председател и секретар – ще са съответно – 3, 2, 1, 1, 1, 1.       

Секция №6, която ще се помещава в сградата на НЧ“Просвещение“ в Дянково, председателят ще е от ДПС, зам.-председателят – от ИСМВ, секретарят – от ИТН, двама членове ще има ГЕРБ, по 1 – ИТН, БСП и ДБ. В секция №7 председателят е от ДБ, зам.-председателят – от ГЕРБ-СДС, секретарят – от ИТН, двама членове има ИТН, по един – ГЕРБ-СДС, БСП, ДПС и ИСМВ. Комисията в секция №9, която както предходната се намира в сградата на ОУ“Отец Паисий“, ще се председателства от представител на ГЕРБ-СДС, зам.-председателят ще е от ИТН, секретарят – от БСП, и шестте партии ще имат по един представител редови член на комисията.

Припомняме, че частичните избори в най-голямото село в Община Разград бяха насрочени с Указ 154/10.06.2021 г. на Президента на Република България. Те се наложиха поради кончината на избрания на редовните местните избори през 2019 г. кмет на Дянково Хюсеин Хаккъ.